BURMISTRZ MIASTA USTKA
JACEK GRACZYK

informuje:

JEŚLI CHCESZ BEZPŁATNIE OTRZYMYWAĆ WIADOMOŚCI SMS
Z INFORMACJAMI O:

  • spotkaniach i konsultacjach organizowanych przez Urząd Miasta Ustka
  • imprezach i wydarzeniach kulturalnych
  • sytuacjach kryzysowych w mieście

zarejestruj się w systemie informacyjnym

Po wysłaniu informacji otrzymasz na podany numer telefonu wiadomość SMS z kodem weryfikacyjnym, który należy wpisać w polu "Kod SMS".


* Akceptuję warunki regulaminu działania Miejskiego Systemu Powiadamiania SMS oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych informacji w celach niezbędnych do poprawnego funkcjonowania systemu.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych - Gminę Miasto Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, moich danych osobowych zawartych w formularzu o aktywowanie usługi Miejskiego Systemu Powiadamiania SMS w celu związanym z realizacją usługi. Bez mojej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1182). Dane podaję dobrowolnie, jestem świadoma/y, że bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z ww. usługi. Przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.