BURMISTRZ MIASTA USTKA

informuje:

JEŚLI CHCESZ BEZPŁATNIE OTRZYMYWAĆ WIADOMOŚCI SMS
Z INFORMACJAMI O:

 • spotkaniach i konsultacjach organizowanych przez Urząd Miasta Ustka
 • imprezach i wydarzeniach kulturalnych
 • sytuacjach kryzysowych w mieście

zarejestruj się w systemie informacyjnym

Po wysłaniu informacji otrzymasz na podany numer telefonu wiadomość SMS z kodem weryfikacyjnym, który należy wpisać w polu "Kod SMS".


* Akceptuję warunki regulaminu działania Miejskiego Systemu Powiadamiania SMS oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych informacji w celach niezbędnych do poprawnego funkcjonowania systemu.

* Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO) informuję , iż:
 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ustki z siedzibą -Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 (dalej zwany jako Administrator).
  Z administratorem można się skontaktować:

  1) listownie na adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka;
  2) telefonicznie 59 8154300
  3) fax - 59 8152900
  4) przez email: bom1@um.ustka.pl

 2. Inspektor ochrony danych

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: iod@um.ustka.pl.

 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu:

  1) Przesyłani informacji sms o:
  a) spotkaniach i konsultacjach organizowanych przez Urząd Miasta Ustka
  b) imprezach i wydarzeniach kulturalnych
  c) sytuacjach kryzysowych w mieście

  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez wpisanie i przesłanie numeru telefonu w polu zgłoszenia do bazy Miejskiego System Powiadamiania SMS) W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania informacji sms, korzystając z http://www.ustka.serwersms.pl/

 4. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 5. Odbiorcy danych

  Administrator będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe:

  1) Dostawcy usług wysyłki informacji sms

 6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  5) prawo cofnięcia zgody

 8. Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Wymóg podania danych

  Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania numeru telefonu skutkować będzie brakiem możliwości przesyłania informacji sms